CELE DZIAŁALNOŚCI

Celem Fundacji NEURON+ jest umacnianie, propagowanie i wspieranie:

 1. Rozwoju więzi rodzinnych i społecznych;
 2. Podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny;
 3. Wspólnotowości w rodzinie i społecznościach;
 4. Własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności;
 5. Ekologicznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych;
 6. Podmiotowości jednostki w środowisku zawodowym, humanizacji pracy i własności;
 7. Potęgowania zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności psycho – profilaktycznych i profesjonalnego doradztwa oraz pomocy ludziom;

Fundacja w ramach swojej działalności skupiać się będzie na 3 filarach

Terapia
Terapia
Naszym celem jest wspieranie terapii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności umysłowej, neurologicznej i genetycznej

 • Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności umysłowej, neurologicznej i genetycznej
 • Opieka terapeutyczna nad dziećmi i ich rodzinami
 • Programy szkoleniowe dla terapeutów w przedszkolach i szkołach
 • Realizacja programów edukacyjnych, terapeutycznych i społecznych
 • Edukacja dotycząca adaptacji społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności umysłowej, neurologicznej i genetycznej
 • Tworzenie równych szans dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Badania
Badania
Prowadzimy badania, których celem będzie weryfikacja skuteczności obecnie stosowanych metod

Prowadzone prze Fundację niezależne badania mogą obejmować

 • Wykorzystanie nowych technologii np.: wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
 • Prowadzenie terapii określonymi metodami
 • Stosowanie środków farmakologicznych
 • Stosowanie odpowiednich diet
 • Stosowanie suplementacji (ocena skuteczności suplementów diet)

Współpraca
Współpraca
Współpraca to przede wszystkim możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć z partnerami a także pozyskiwania funduszy na działalność statutową Fundacji

Nasza Fundacja zamierza realizować:

 1. Współpracę ze środowiskiem naukowym i farmaceutycznym na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych oraz upośledzonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
 2. Współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi w Polsce i za granicą
 3. Współpracę z uczelniami wyższymi, zakładami pracy (w tym pośrednictwo pracy, jak również program start w życiu zawodowym)
 4. Współpracę z przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz średnimi w celu zbadania ich problemów w kształceniu osób niepełnosprawnych, oraz wdrażanie nowych programów dla nauczycieli i terapeutów

Back To Top