NASZĄ MISJĄ JEST

Dążenie do poprawy komfortu życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych

Edukacja społeczna oraz prowadzenie badań na rzecz osób niepełnosprawnych

Back To Top