NOTA PRAWNA

Serwis niniejszy został przygotowany przez Fundację Neuron+ z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 49 jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują Fundacji Neuron+. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Fundacji Neuron+

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane jako poufne.

Fundacja Neuron+ nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowane. W szczególności dotyczy to sytuacji będących następstwem hakerskich działań.

Fundacja Neuron+ informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane Fundację Neuron+ a organizacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Copyright © 2017 Fundacja Neuron+

Back To Top