POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. WSTĘP

Fundacja Neuron+ zdaje sobie sprawę z wagi, jaką przywiązują Państwo do ochrony własnej prywatności podczas odwiedzania witryn internetowych, dlatego też bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych.

Wszelkie dane osobowe zgromadzone poprzez naszą stronę internetową są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych, w szczególności przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Witryna internetowa może zawierać odsyłacze do witryn internetowych niepodlegających niniejszej Polityce prywatności.

 1. POZYSKIWANIE DANYCH

Podczas każdego odwiedzania przez Państwa naszych stron internetowych nasze serwery WWW automatycznie zachowują nazwę Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, usługodawcy internetowego, witryny, z której uzyskano dostęp do naszych stron, witryn odwiedzanych podczas korzystania z naszej witryny, a także datę oraz ilość czasu spędzonego na przeglądaniu naszej witryny. Ponadto podczas korzystania z naszych stron internetowych nasze serwery dokonują zapisu danych dla celów bezpieczeństwa, co – w stosownych przypadkach – umożliwia Państwa identyfikację (np. adresu IP, daty i godziny Państwa odwiedzin oraz przeglądanych stron). Zastrzegamy sobie prawo do oceny anonimowych danych dla celów statystycznych.

 1. PLIKI „COOKIES”

W celu identyfikacji osób regularnie odwiedzających nasze strony, wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji na Państwa temat, a jedynie numer identyfikacyjny, który jest zupełnie nieprzydatny poza naszymi witrynami internetowymi. Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczny zapis pliki cookies. Jednakże istnieje możliwość wyłączenia funkcji „Zachowuj pliki Cookiem” bądź ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Państwa o każdym przesyłaniu plików cookies. Zastrzegamy jednocześnie, że korzystanie z niektórych funkcji na stronie może być uzależnione od włączenia obsługi plików cookies w Państwa przeglądarkach.

 1. IDENTYFIKATORY SESJI

Wykorzystywane przez nas identyfikatory sesji pozwalają nam poruszać się wraz z osobami odwiedzającymi oraz identyfikować je podczas przeglądania różnych witryn. W ten sposób nie dochodzi do gromadzenia bądź zachowywania danych osobowych.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zawierają informacje na temat osobistej bądź materialnej sytuacji zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. informacje, które mogą być wykorzystane do określenia Państwa tożsamości. Tego rodzaju informacje obejmują np. Państwa imię i nazwisko, adres, adres pocztowy i numer telefonu. Informacje, których nie można w bezpośredni sposób powiązać z Państwa prawdziwą tożsamością (np. ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników danej witryny), nie stanowią danych osobowych. Należy zdawać sobie sprawę, że wszelkie przekazywane przez Państwa dane osobowe są dobrowolne, a korzystanie z naszych serwisów elektronicznych (on-line) nie wymaga ujawnienia swojej tożsamości, chyba że korzystają Państwo z usługi, do której realizacji dane te są wymagane.

 1. CEL PRZETWARZANIA

W przypadku braku innych prawnych obowiązków, dostarczone przez Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w celach, co do których posiadamy Państwa zgodę. Nie będziemy udostępniać danych osobowych organizacjom ani władzom państwowym, chyba że zostaniemy do tego zobowiązani na mocy obowiązkowych przepisów krajowych. Nasi pracownicy oraz usługodawcy podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Nie udostępniamy danych osobom trzecim. W przypadku korzystania z pomocy technicznej administratorzy będą mieć możliwość uzyskania krótkiego wglądu w Państwa dane.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

Nasza firma stosuje środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich archiwizowanych danych. Bezpieczeństwo naszych systemów podlega regularnej kontroli w celu zapewnienia bieżącej ochrony przed zniszczeniem, utratą i/lub nieautoryzowanym dostępem. Stosowane przez nas środki ostrożności są na bieżąco aktualizowane oraz usprawniane zgodnie z rozwojem technicznym.

 1. PRAWA DOSTĘPU I KOREKTY DANYCH

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych oraz ich korekty w przypadku stwierdzenia, że są one nieaktualne bądź błędne. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość email na adres podany w danych teleadresowych znajdujących się w dziale Kontakt.

 1. REZYGNACJA

W dowolnie wybranym momencie mają Państwo prawo do zgłoszenia żądania rezygnacji z wykorzystywania swoich danych osobowych, ze skutkiem w przyszłości. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w danych teleadresowych znajdujących się w dziale Kontakt.

 1. ODSYŁACZE DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Pragniemy zwrócić uwagę, że operatorzy witryn internetowych odwiedzanych za pomocą odsyłaczy mają możliwość umieszczania w pamięci danych osobowych natychmiast po uzyskaniu dostępu do powyższych witryn, zwłaszcza poprzez stosowanie ciasteczek. Nie jesteśmy w stanie ponosić odpowiedzialności w przypadku, w którym Państwa dane zostaną zgromadzone, przetworzone, wykorzystane i/lub przekazane innym osobom.

 1. MODYFIKACJE

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym terminie zmian/poprawek do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Osoby odwiedzające nasze witryny internetowe mają obowiązek regularnego zapoznawania się z niniejszą stroną w celu uzyskania informacji na temat wszelkich ewentualnych zmian.

Back To Top