Projekty

Nauka bez Barier

Nauka bez Barier to ogólnopolski edukacyjno-informacyjny projekt na rzecz dostępności nauki i szkolnictwa wyższego dla osób z niepełnosprawnością.

Strona internetowa projektu: www.naukabezbarier.pl

Czas realizacji projektu: wrzesień 2019 – grudzień 2020

Nauka bez barier

Cele projektu obejmują:

  • zwiększenie dostępności uczelni i środowisk akademickich dla osób z niepełnosprawnością;
  • propagowanie idei likwidacji barier w szkolnictwie wyższym i przestrzeni akademickiej wobec osób z niepełnosprawnością;
  • aktywizację osób z niepełnosprawnością do korzystania z ofert nauki i szkolnictwa wyższego;
  • zachęcanie uczelni wyższych do rozszerzenia swojej oferty edukacyjnej i naukowej, nie tylko dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, ale również dla osób nieposiadających orzeczenia – przewlekle chorych, dotkniętych nagłą chorobą, zespołem Aspergera czy dysleksją;
  • informację i edukację osób z niepełnosprawnością o rozwiązaniach oferowanych przez uczelnie wyższe;
  • komercjalizację dorobku naukowego zespołów z udziałem osób z niepełnosprawnością;
  • budowę pozytywnego wizerunku polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.
Back To Top