Projekty

O projekcie “Wakacje bez barier”

Okresem, który najbardziej sprzyja aktywności fizycznej zarówno osób zdrowych, jak i OzN są wakacje. Ludzie wyjeżdżają wtedy nad morze, jeziora, udają się w góry, gdzie mają możliwości organizowania biegów terenowych, uprawiania sportów wodnych, jazdy na rowerze, jazdy konnej, uprawiania turystyki górskiej i wykonywania wielu innych aktywności sportowych, takich jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka. Co więcej, dużą popularnością cieszą się plażowe odmiany tradycyjnych gier sportowych.

Projekt „Sportowe wakacje bez barier” ma wspierać aktywność sportową osób z niepełnosprawnościami, przyczyniać się do popularyzowania sportu, kultury fizycznej w tej grupie społecznej. Chodzi o pokazanie im, że mogą być aktywni fizycznie, że niepełnosprawność coraz częściej przestaje być barierą w uprawianiu różnych dyscyplin sportowych. Przykłady takich działań dają kluby i towarzystwa sportowe zrzeszające OzN, ale o działalności których wielu mieszkańców naszego kraju wie bardzo mało. Promowanie wydarzeń przez nie organizowanych to także jeden z elementów kampanii.

Aktywny, letni wypoczynek i amatorskie uprawianie sportu – rozumiane szerzej jako aktywność fizyczna są bardzo ważnymi obszarami funkcjonowania każdego społeczeństwa, który leży w istotnym interesie publicznym i społecznym. Aktywny udział w tej działalności powinny brać również osoby z niepełnosprawnościami. Aktywność ruchowa jest jedną z tych dziedzin aktywności ludzkiej, które mogą̨ najskuteczniej pomagać osobom z niepełnosprawnościami w integracji ze społeczeństwem. Przede wszystkim dlatego, że zadowolenie z uprawiania aktywności fizycznej podnosi jakość życia ludzi niepełnosprawnych, dając im radość z życia, podnosząc samoocenę oraz możliwości osobistego rozwoju.

Fundacja Neuron + rozumie te zagadnienia i dlatego stawia sobie za cel pogłębianie integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Działając w najlepiej pojętym interesie społecznym rozszerza działalność w kierunku promowaniu wśród nich letniego wypoczynku, aktywności fizycznej i angażowania się – w razie możliwości – w szerokorozumianą aktywność ruchową. Wychowanie fizyczne i sport to bowiem dziedziny, które są bardzo pomocne w integrowaniu osób z niepełnosprawnościami z ich bezpośrednim otoczeniem, w czym pomaga coraz większe zainteresowanie mediów i społeczeństwa sportem osób z niepełnosprawnościami. Takie działania są istotnym interesie społecznym i państwowym. Tymczasem, jak pokazuje przytoczony poniżej raport Najwyższej Izby Kontroli, w Polsce poziom „usportowienia” osób z niepełnosprawnościami jest wciąż daleki od zadowalającego. Projekt więc ma za zadanie przełamywanie tych barier społecznych by zapobiegać wykluczeniu społecznemu dzięki dostarczeniu narzędzi do aktywizowaniu środowisk OzN.

Aktywny wypoczynek może być skuteczną formą rehabilitacji, gdyż podnosi ogólną sprawność fizyczną, poprawia funkcjonowanie organizmu, czego zazwyczaj nie udaje się osiągnąć innymi metodami. Ponadto dla części z osób z niepełnosprawnościami istnieją możliwości zwiększania swojej aktywności fizycznej w sporcie amatorskim, a nawet mogą zmierzać w kierunku wyczynowego uprawiania sportu. Pomagają w tym choćby coraz bardziej zaawansowane technologicznie protezy, wózki, laski i inne narzędzia ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami uprawianie sportu. Co więcej, sport OzN zyskuje na popularności, a w telewizji, Internecie jest prowadzonych coraz więcej transmisji z zawodów sportowych rożnej rangi, w tym międzynarodowych, co powinno pozytywnie wpływać na zaangażowanie kolejnych osób w sport. Tymczasem w kraju rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami nie mają narzędzi, dzięki którym mogliby otrzymać usystematyzowaną informację w zakresie dostępności do aktywnego wypoczynku, kultury fizycznej i sportu.
Dlatego sport stał się jednym z najlepszych przykładów, aby pokazać osoby niepełnosprawne jako silne jednostki, samodzielne, odważne, nie stroniące od rywalizacji. Sport przyczynia się przez to do tego, że osoby pełnosprawne zmieniają̨ postrzeganie OzN, pomagają w zrywaniu ze stereotypami dotyczącymi niepełnosprawnych jako ludzi „nieporadnych”. Zwłaszcza, że niepełnosprawni sportowcy-wyczynowcy często osiągają̨ wyniki sportowe nieosiągalne dla wielu pełnosprawnych sportowców, nie wspominając nawet o osobach uprawiających sport amatorsko.
Aktywny wypoczynek i aktywność fizyczna daje ponadto osobom z niepełnosprawnościami możliwość samorealizacji, podniesienia samooceny, pomaga nawet zmienić wielu osobom wyobrażenie o sobie samej. Dla innych sport, rekreacja, mogą być nawet czymś na kształt „rekompensaty” za straty związane z utratą zdrowia, dlatego nierzadkie są przypadki, że osoba z niepełnosprawnością angażuje się w sport o wiele bardziej niż w czasie, gdy była pełnosprawna. Sam sport, zwłaszcza wyczynowy otwiera przed OzN całkowicie nowe perspektywy, zapewniając najlepszym zawodnikom i zawodniczkom stypendia, dochody z umów sponsorskich, co podnosi materialny poziom ich życia. Przykłady tych sportowców działają̨ pozytywnie na nastawienie innych OzN do aktywności fizycznej i sportu.

Uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne wpływa budująco również na najbliższe otoczenie, w tym na rodzinę, pozwala stawiać cele i wyzwania, których realizacja buduje poczucie własnej wartości.

 
Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Back To Top