O FUNDACJI

Nazwa Fundacji Neuron+ to filozofia związana z działaniem neuronów jako komórek nerwowych zdolnych do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału. Neuron+ to symbol, który ma na celu podkreślenie działania pobudzającego do dalszego rozwoju. Fundacja Neuron+ to organizacja, która stawia sobie za cel zrobienia znacznie więcej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w stosunku do aktualnie panujących standardów. W związku z tym symbol + w nazwie oraz w dosłownym tłumaczeniu doskonale wpisuje się w charakter jej działalności.

Fundacja powstała w 2017 roku jako odpowiedź na aktualne potrzeby osób (także ich rodzin oraz opiekunów) zagrożonych wykluczeniem społecznym, z powodu:

  • niepełnosprawności umysłowej
  • niepełnosprawności neurologicznej
  • niepełnosprawności genetycznej

Założeniem działalności Fundacji jest pomoc osobom potrzebującym wsparcia w zakresie:

Opieki
Opieki
Edukacji
Edukacji
Leczenia
Leczenia
Terapii
Terapii

Nasz zespół

Sylwia Sulima

Sylwia Sulima

Prezes Zarządu

Absolwentka Politechniki Radomskiej, zarządzania na SGH oraz Master of Business Administration certyfikowany przez University of Illinois at Urbana-Champaign. Ukończyła również Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej w Warszawie zdobywając kwalifikacje z zakresu socjoterapii i pomocy psychologicznej. Obecnie jako prezes zarządu jest odpowiedzialna za zarządzanie fundacją i reprezentowanie jej na zewnątrz.

Edyta Marter

Edyta Marter

Członek Zarządu

Absolwentka SGH wydziału Finanse i Bankowość. Zdobyła wieloletnie doświadczenie w działach finansowych międzynarodowych korporacji. Posiada doświadczenie z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami.
Obecnie jako członek zarządu jest odpowiedzialna za zarządzanie finansami i administracją fundacji.

Anna Bogucka-Kocka

Anna Bogucka-Kocka

Dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka – Członek Rady Naukowej

Dziedzina nauki - nauki farmaceutyczne: parazytologia, genetyka, lek roślinny.
Kierownik Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; obecnie prowadzi badania nad regulacją zmian w poziomach ekspresji genów związanych z apoptozą, zjawiskiem oporności wielolekowej i chorobą Alzheimera.
Wice-prezes Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, przewodnicząca Sekcji Nauk Farmaceutycznych Komisji Nauk Medycznych PAN Oddział w Lublinie.
Angażuje się w działalność społeczną jako współorganizator corocznego integracyjnego balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych ,,Bal na… 47 chromosomów’’, oraz koncertów charytatywnych na rzecz Franka Kołodzieja. Jest współorganizatorem cyklicznych, ogólnopolskich, interdyscyplinarnych konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Współdziałanie we wspieraniu rozwoju dziecka niepełnosprawnego” (2002, 2006, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016) oraz wielu innych konferencji tematycznych: „Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska”, „Medycyna personalizowana (3 edycje): Genom – etyka – prawo (2011), Genom – architektura – szkoła - design (2014) i Genom – człowiek - świat – zagrożenia (2016). Wymiernym rezultatem ww. konferencji naukowo-szkoleniowych były praktyczne warsztaty terapeutyczne (bezpłatne), w których przeszkolono ok. 1000 rodziców, studentów i terapeutów.

Janusz Kocki

Janusz Kocki

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM – Członek Rady Naukowej

Dyscyplina naukowa: medycyna - genetyka kliniczna i pediatria.
Kierownik Katedry Genetyki Medycznej i Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej.
Angażuje się w działalność społeczną jako współorganizator corocznego integracyjnego balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych ,,Bal na… 47 chromosomów’’. Od wielu lat współpracuje z pozarządowymi organizacjami samopomocowymi rodziców dzieci z różnymi chorobami genetycznymi – dzięki społecznemu zaangażowaniu wiele organizacji uzyskało projekty finansujące działalność tych organizacji.
Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych, ogólnopolskich, interdyscyplinarnych konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Współdziałanie we wspieraniu rozwoju dziecka niepełnosprawnego” (2002, 2006, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016) oraz wielu innych konferencji tematycznych: „Kazuistyka wieku rozwojowego - Casus pro diagnosi”, „Wspomaganie dzieci z zespołami genetycznymi. Wady cewy nerwowej”; „Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska”, „Medycyna personalizowana (3 edycje): Genom – etyka – prawo (2011), Genom – architektura – szkoła - design (2014) i Genom – człowiek - świat – zagrożenia (2016). Wymiernym rezultatem ww. konferencji naukowo-szkoleniowych były praktyczne warsztaty terapeutyczne (bezpłatne), w których przeszkolono ok. 1000 rodziców, studentów i terapeutów.

Back To Top