O FUNDACJI

Nazwa Fundacji Neuron+ to filozofia związana z działaniem neuronów jako komórek nerwowych zdolnych do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału. Neuron+ to symbol, który ma na celu podkreślenie działania pobudzającego do dalszego rozwoju. Fundacja Neuron+ to organizacja, która stawia sobie za cel zrobienia znacznie więcej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w stosunku do aktualnie panujących standardów. W związku z tym symbol + w nazwie oraz w dosłownym tłumaczeniu doskonale wpisuje się w charakter jej działalności.

Fundacja powstała w 2017 roku jako odpowiedź na aktualne potrzeby osób (także ich rodzin oraz opiekunów) zagrożonych wykluczeniem społecznym, z powodu:

  • niepełnosprawności umysłowej
  • niepełnosprawności neurologicznej
  • niepełnosprawności genetycznej

Założeniem działalności Fundacji jest pomoc osobom potrzebującym wsparcia w zakresie:

Opieki
Opieki
Edukacji
Edukacji
Leczenia
Leczenia
Terapii
Terapii

Nasz zespół

Janusz Kocki

Janusz Kocki

prof. dr hab. n. med. – Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscyplina naukowa: medycyna - genetyka kliniczna i pediatria.
Kierownik Katedry Genetyki Medycznej i Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej.
Angażuje się w działalność społeczną jako współorganizator corocznego integracyjnego balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych ,,Bal na… 47 chromosomów’’. Od wielu lat współpracuje z pozarządowymi organizacjami samopomocowymi rodziców dzieci z różnymi chorobami genetycznymi – dzięki społecznemu zaangażowaniu wiele organizacji uzyskało projekty finansujące działalność tych organizacji.
Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych, ogólnopolskich, interdyscyplinarnych konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Współdziałanie we wspieraniu rozwoju dziecka niepełnosprawnego” (2002, 2006, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016) oraz wielu innych konferencji tematycznych: „Kazuistyka wieku rozwojowego - Casus pro diagnosi”, „Wspomaganie dzieci z zespołami genetycznymi. Wady cewy nerwowej”; „Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska”, „Medycyna personalizowana (3 edycje): Genom – etyka – prawo (2011), Genom – architektura – szkoła - design (2014) i Genom – człowiek - świat – zagrożenia (2016). Wymiernym rezultatem ww. konferencji naukowo-szkoleniowych były praktyczne warsztaty terapeutyczne (bezpłatne), w których przeszkolono ok. 1000 rodziców, studentów i terapeutów.

Anna Bogucka-Kocka

Anna Bogucka-Kocka

prof. dr hab. n. farm. – Członek Rady Naukowej

Dziedzina nauki - nauki farmaceutyczne: parazytologia, genetyka, lek roślinny.
Kierownik Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; obecnie prowadzi badania nad regulacją zmian w poziomach ekspresji genów związanych z apoptozą, zjawiskiem oporności wielolekowej i chorobą Alzheimera.
Wice-prezes Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, przewodnicząca Sekcji Nauk Farmaceutycznych Komisji Nauk Medycznych PAN Oddział w Lublinie.
Angażuje się w działalność społeczną jako współorganizator corocznego integracyjnego balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych ,,Bal na… 47 chromosomów’’, oraz koncertów charytatywnych na rzecz Franka Kołodzieja. Jest współorganizatorem cyklicznych, ogólnopolskich, interdyscyplinarnych konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Współdziałanie we wspieraniu rozwoju dziecka niepełnosprawnego” (2002, 2006, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016) oraz wielu innych konferencji tematycznych: „Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska”, „Medycyna personalizowana (3 edycje): Genom – etyka – prawo (2011), Genom – architektura – szkoła - design (2014) i Genom – człowiek - świat – zagrożenia (2016). Wymiernym rezultatem ww. konferencji naukowo-szkoleniowych były praktyczne warsztaty terapeutyczne (bezpłatne), w których przeszkolono ok. 1000 rodziców, studentów i terapeutów.

Agnieszka Kotwica

Agnieszka Kotwica

dr n. o zdrowiu - Członek Rady Naukowej

Absolwentka AWF w Białej Podlaskiej. Nauczyciel akademicki oraz trener drużyny siatkarskiej kobiet w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UM w Lublinie. Od 2015 r. kierownik Studium WFiS. Działalność naukowa obejmuje czynny udział w konferencjach naukowych np.: „Współczesny człowiek w zdrowiu i chorobie”, „Aktywność fizyczna w zdrowym stylu życia”, „Zróżnicowanie aktywności fizycznej społeczeństw”, „Aktywność fizyczna w zdrowym stylu życia młodzieży”; konferencjach naukowo-szkoleniowych np.: „Dni Zdrowia i Urody”, „Dzień Wiosny z Kosmetologią i Sportem”, „Nadwaga i otyłość. Trening zdrowia” oraz metodyczno-szkoleniowych dla trenerów piłki siatkowej i siatkówki plażowej. Współautorka programów nauczania przedmiotów: wychowanie fizyczne, teoria i praktyka aktywności fizycznej, rehabilitacja i aktywność ruchowa w środowisku wodnym, kształtowanie sylwetki i postawy ciała. Od 2012 r. koordynator ds. kształcenia w ww. przedmiotach na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie. Angażuje się w działalność mającą na celu propagowanie aktywności fizycznej poprzez współorganizowanie imprez sportowych dla studentów, pracowników i absolwentów Uczelni.

Natalia Przesmycka

Natalia Przesmycka

dr inż. architekt - Członek Rady Naukowej

Natalia Przesmycka (1979), dr inż. architekt. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (2003). Ukończyła podyplomowe studia Master of European Urban Design, (European Urban Design Laboratory Tilburg 2007). Studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 2010 roku uzyskała tytuł dr inż. nauk technicznych, architektura, specjalność: urbanistyka, temat pracy – Przeobrażenia urbanistyczne Lublina w latach 1815-1939.

Od 2004 roku zatrudniona na Politechnice Lubelskiej. Obecnie adiunkt na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, pełniąca obowiązki kierownika Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, czynny zawodowo architekt - członek Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zainteresowania naukowe dotyczą przeobrażeń układów urbanistycznych i rozwoju przestrzennego miast, projektowania uniwersalnego, funkcjonowania współczesnych przestrzeni publicznych oraz projektowania architektury obiektów służby zdrowia. Autorka lub współautorka projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych, budynków usługowych i mieszkaniowych oraz modernizacji obiektów służby zdrowia.

Autorka ponad 30 publikacji naukowych i popularyzatorskich, promotor prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Stale współpracuje z czasopismami branżowymi.

Beata Głodzik

Beata Głodzik

dr nauk humanistycznych - Członek Rady Naukowej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog, pedeutolog, specjalista integracji sensorycznej, trenerka Metody Marii Montessori, uczestniczka licznych międzynarodowych programów dotyczących kształcenia nauczycieli (EPTE, EFFECT).

Interesuje się rozwojem mózgu dziecka, oraz edukacyjnymi konsekwencjami zaburzeń rozwojowych dzieci, autorka artykułów oraz książki „Otwarte okna dziecięcych możliwości”. Prywatnie mama pięciorga dzieci, która w praktyce wychowawczej stosuje wiedzę naukową.

Sylwia Sulima

Sylwia Sulima

Prezes Zarządu

Absolwentka Politechniki Radomskiej, zarządzania na SGH oraz Master of Business Administration certyfikowany przez University of Illinois at Urbana-Champaign. Ukończyła również Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej w Warszawie zdobywając kwalifikacje z zakresu socjoterapii i pomocy psychologicznej. Obecnie jako prezes zarządu jest odpowiedzialna za zarządzanie fundacją i reprezentowanie jej na zewnątrz.

Edyta Marter

Edyta Marter

Chief Financial Officer

Absolwentka SGH wydziału Finanse i Bankowość. Zdobyła wieloletnie doświadczenie w działach finansowych międzynarodowych korporacji. Posiada doświadczenie z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami.
Obecnie jako CFO jest odpowiedzialna za zarządzanie finansami i administracją fundacji.

Radosław Marter

Radosław Marter

Chief Operating Officer

Ekspert z 21 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i marketingu. Od ponad 20 lat związany z branżą farmaceutyczno-medyczną i technologiczną.
Poza współpracą w obszarze farmaceutycznym i technologicznym zdobył doświadczenie w zakresie wspierania organizacji non-profit wdrażając strategię budowania ich wizerunku, zarządzania oraz realizacji kampanii społecznych. Obecnie członek rad nadzorczych w spółkach giełdowych i partner zarządzający w firmach technologicznych. Jego pasją są nowe media i technologie oraz projekty wymagające wyzwań, co niejednokrotnie upubliczniał podczas konferencji jako prelegent, w publikacjach czy w mediach społecznościowych.
Obecnie jako COO w fundacji jest odpowiedzialny za zrządzanie i procesy operacyjne.

Back To Top